Голема салонска распродажба на Премиум Дизајн Скопје на својата стара колекција
на најквалитетни душеци, перници и постелнина од чиста волна
по повод пристигнување на нова колекција 2016/2017 година
и сето тоа по екстремно промотивни цени.

секој работен ден од 10:00-17:00 часот.
+389 2 3100 467

Друштво за туризам, маркетинг и услуги
ПРЕМИУМ ДИЗАЈН ТРАВЕЛ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

ПРОИЗВОДИ